PROJEKTERING - KONTROLL – BESIKTNING AV MARKARBETEN SÄKRING AV UTEMILJÖER

Ingmar Landgren

+46 733 800 107

landgren8@gmail.com

Linkedin

Markbesiktning som en kontinuerlig process!

En rätt utförd markentreprenad ger Dig trygghet, förväntad kostnad och funktionalitet samt minimal driftskostnad!

Min erfarenhet kan hjälpa Dig att säkerställa detta


fÖRPROJEKTERING

I projekteringsfasen kan de rätta frågeställningarna lägga grunden för en färdig anläggning, sådan den förväntas bli

gENOMFÖRANDE

Jag arbetar i nära samarbete med utföraren under hela byggnationen, allt för att minska obehagliga överraskningar i slutfasen med t.ex förseningar som följd

METOD

Egenkontroll och besiktning skall kontinuerligt gå hand i hand

rESULTAT

En snabbare väg till ”Blankt protokoll”

referensobjekt

  • 2022 - Flerbostadshus, Höganäs, Sjöcrona, Fast.AB
  • 2021 - Sege Park, Malmö Komunala Parkeringsbolag
  • 2021 - Domstolsverkets nya byggnad i Malmö, Castellum
  • 2021 - Tolvåkersområdet, Kävlinge komun
  • 2021 - Harjagersbadet, Kävlinge komun
  • 2021 - Lackalänga förskola, Kävlinge komun
  • 2021 - Medicon Village, Lunds Kommunala Parkeringsbolag
  • 2021 - Kv Furan och Nya Fädriften, Vellingebostäder
  • 2020 - Region Skåne Logistikcentral, Wihlborgs
  • 2020 - VEHO BIL, Wihlborgs