Ledningsstöd & affärsutveckling

Ingrid Landgren

+46 705 428 055

ingrid.mossarp@gmail.com

Linkedin

ledningsstöd & affärsutveckling

Stöd och projektstyrning för att förvandla strategier och affärsplaner till resultaträkningen

Bakgrund

 • >15 år som Innovationsdirektör, Orkla
 • 10 år Fabrikschef, Orkla
 • 5 år Kvalitets- och miljö chef, Nordic Sugar Örtofta

Stöd i form av

 • Styrelsearbete
 • Advisory Board
 • Mentorskap
 • Konkret projektarbete

projektstyrkning genom

 • Skapa processer (innovation, projekt, affär)
 • Stötta ledarskapet i organisationen och i projektteamet
 • Tydliggöra mandat och projektavgränsningar
 • Verifiera kompetens i organisationen och i projektteamet
 • Sätta upp mål och delmål i projek

Genomförda och pågående uppdrag